Du är här:

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance statement) innehåller information om Wärtsiläs verkställande organ samt styrelsens och direktionens sammansättning och ansvarsområden. Rapporten innehåller även information om belöning, risker och riskhantering och insiderförvaltning. Bolagsstyrnings-rapporten 2010 kan läsas i sin helhet via länken nedan.

Bolagsstyrningsrapport 2010 (pdf)