Du är här:

Bolagsstyrningsrapport (Corporate Governance)

Wärtsilä Oyj Abp följer de i bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag samt av NASDAQ OMX Helsingfors Börs givna reglerna och föreskrifterna för publika aktiebolag. Wärtsilä tillämpar också den finska koden för bolagsstyrning 2010 för noterade bolag. Koden finns på adressen www.cgfinland.fi.

Verkställande organ

Wärtsiläkoncernen leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Deras uppgifter definieras i huvuddrag i Finlands aktiebolagslag.