Du är här:

Wärtsilä Industrial Operations strategi

Wärtsilä Industrial Operations (WIO) strategiska mål är att erbjuda ett brett utbud av marknadsledande produkter. Våra produkter lämpar sig för integration till större lösningar men kan även användas som separata produkter för att uppfylla omfattande kundbehov. Miljölösningar utgör en integrerad del av portföljen.

Wärtsiläs främsta prioritet är att säkerställa en konkurrenskraftig produktkvalitet, leveransprecision och total ägandekostnad för kunderna.

I vår verksamhet fäster vi stor vikt vid produktutveckling och leveransprocesser i nära samarbete med kunderna. Vi fokuserar på montering, testning och optimerade flöden i hela leveransprocessen för att uppnå flexibilitet och konkurrenskraft i vår verksamhet. WIO kommer att etablera en tillverknings- och produktplaneringsstruktur nära kunderna.

Genom våra medarbetare strävar vi efter att skapa en stark prestationskultur vilket utgör grunden för vår framgång.

WIO:s styrkor

  • Innovationsförmåga
  • Omfattande portfölj
  • Tillverkning och planering nära kunderna
  • Fortlöpande förbättring av produktutvecklingen och leveransprocesserna

 

Vår konkurrenskraftiga produktportfölj omfattar medelvarviga motorer, lågvarviga motorer, propulsionsutrustning, el- och automationsutrustning samt produkter som minskar utsläpp och främjar energieffektivitet. Alla produkter är tillförlitliga, kostnadseffektiva under hela livscykeln, funktionella, miljövänliga och teknologiskt ledande, och de kan integreras i lösningar eller levereras som separat utrustning.