Du är här:

Verksamhetsstrategi

Ship Powers strategi

Vi är kända som den ledande leverantören av lösningar inom marinindustrin.

Detta uppnår vi genom att:

 • Bevara vår ställning som den ledande systemintegreraren inom skeppsbyggnadsindustrin
 • Söka ytterligare tillväxt genom att tillhandahålla livscykellösningar för redare och fartygsoperatörer i nära samarbete med Services
 • Erbjuda de mest konkurrenskraftiga produkterna på marknaden

Wärtsilä Ship Powers strategi är att vara den ledande leverantören av kraftlösningar för fartyg inklusive fartygsdesign, motorer, hjälpmotorer, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, automations- och kraftöverföringssystem samt tätningslösningar för marinindustrin. Vi kombinerar de bästa produkterna och planeringskompetensen till unika lösningar för våra kunders specifika behov och erbjuder ett utbud som är det mest omfattande i branschen. Vi är stolta över våra miljövänliga och hållbara lösningar. Vi undersöker fortlöpande möjligheterna att utvidga vårt utbud av produkter och lösningar samt de relaterade tjänster som vi tillhandahåller. Vi strävar efter ytterligare tillväxt genom att erbjuda lösningar för skeppsvarv, redare och operatörer i nära samarbete med Wärtsilä Services. Vi strävar efter organisk tillväxt, tillväxt genom förvärv och partnerskap, och vi fortsätter att stärka vår geografiska närvaro på våra huvudmarknader, i synnerhet i BRIC-länderna.

Ship Powers styrkor

 • Högt rankade produkter och lösningar inklusive fartygsdesign, motorer, hjälpmotorer, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, automations- och kraftöverföringssystem samt tätningslösningar
 • Den mest omfattande produktportföljen och globala närvaron i alla huvudsegment inom branschen
 • Förståelse för kundernas behov och optimala lösningar för dessa behov

Power Plants strategi

 • Vi bevarar vår ledande ställning inom tjockoljedrivna kraftverk
 • Vi växer kraftigt på marknaden för stora kommunala gasdrivna kraftverk
 • Vi växer inom kraftverk som drivs med förnybara bränslen genom att möjliggöra ett brett urval av bränslen
 • Vi växer inom tillämpningar för olje- och gasindustrin samt reservkraft genom att lansera vår värdeproposition globalt

Vårt strategiska mål är att vara marknadsledande inom våra målsegment: flexibel baskraft, industriell självgenerering, stabila elnät och toppbelastning samt kraftlösningar för olje- och gasindustrin. Våra produkter baserar sig på beprövade och testade koncept och erbjuder konkurrenskraftiga kostnader, hög verkningsgrad, operativ flexibilitet, små miljöverkningar och en exceptionell bränsleflexibilitet som utvidgas kontinuerligt. Vårt strategiska mål är att bevara vår ledande ställning inom tjockoljedrivna kraftverk. Vi gör detta genom att stärka vår värdeproposition ytterligare genom en garanterad prestanda samt en hög verkningsgrad och flexibilitet vad gäller både bränslen och drift. Vi strävar efter tillväxt på marknaden för stora gasdrivna kraftverk genom att påverka och aktivt utveckla valda målmarknader. Våra omfattande bränslelösningar gör det möjligt för oss att växa ytterligare på marknaden för kraftverk som drivs med förnybara bränslen. Vi fokuserar på produkter och projekt som erbjuder obestridliga miljöfördelar och som är ekonomiskt sunda. Oberoende av bränsle och marknad maximerar Wärtsiläs lösningar kraftverkets totala verkningsgrad. Vi strävar också efter tillväxt inom tillämpningar för olje- och gasindustrin samt reservkraft.

Power Plants styrkor

 • Drifts- och bränsleflexibilitet
 • Energieffektivitet
 • Utsläppsnivåer som uppfyller kraven och konkurrenskraftiga kapitalkostnader

Services strategi

Våra kunder erkänner Wärtsilä som sin servicepartner: konkurrenskraftig, tillförlitlig och lätt att ha att göra med

 • Vi maximerar vår marknadsandel med vår nuvarande kundkrets och portfölj
 • Vi utvidgar vårt utbud med nya produkter inom existerande kundsegment
 • Vi växer genom att erbjuda serviceavtal i anslutning till försäljningen av Ship Power- och Power Plants-lösningar
 • Vi blir marknadsledande inom miljöuppgraderingar och efterinstallationer inom vår bransch

Vårt mål inom Services är att maximera vår marknadsandel på marin- och kraftverksmarknaden med vårt nuvarande utbud. Tillsammans med våra kunder skapar och levererar vi lösningar som förbättrar den operativa effektiviteten och lönsamheten. Vi erbjuder våra kunder stöd dygnet runt inom logistik, tekniskt stöd och fälttjänster. Vår konkurrensposition stärks betydligt av att vi är den enda aktören på marknaden som kan erbjuda ett så brett utbud av lösningar från en enda källa. Vi kommer att utvidga vårt utbud genom förvärv och erbjuder våra existerande kundsegment värdestärkande produkter. Vi kombinerar servicelösningar med försäljning av ny utrustning till livscykellösningar som uppfyller våra kunders specifika behov. För att uppnå detta mål bedriver vi nära samarbete med Ship Power och Power Plants.

Vår omfattande portfölj av miljöservice fokuserar på att hjälpa våra kunder att hantera olika miljöutmaningar, med särskilt fokus på optimering av livscykeleffektiviteten, minimering av miljökonsekvenserna genom att reducera utsläpp i luft och vatten samt minimering av avfall från både landbaserade kraftverk och fartygsinstallationer. Vårt mål är att bli den ledande aktören inom miljöuppgraderingar och efterinstallationer genom att utveckla kompetens i världsklass som skapar ett nytt värdestärkande utbud.

Affärsområdet Services storlek och omfattning skapar stabilitet i en föränderlig marknadsomgivning och erbjuder en plattform för framtida tillväxt.

Services styrkor

 • Långsiktiga kundrelationer och en djup förståelse för kundernas behov
 • Det mest omfattande serviceutbudet inom branschen
 • Integrerat utbud med Ship Power och Power Plants