Du är här:

Hållbar utveckling

Miljömålsättningar

Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera kraftlösningar med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder samt andra intressenter. Därigenom gör vi det möjligt att införa strängare internationella miljönormer och riktlinjer.

Målsättningar för socialt ansvar

Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer till intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper (Code of Conduct). Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vidare är vår målsättning att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hantering och utveckling av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet.