Du är här:

Finansiella målsättningar

Wärtsiläs styrelse omdefinierade Wärtsiläs långsiktiga finansiella målsättningar i januari 2011. De nya målsättningarna visas under de gamla i tabellen nedan.

MålsättningUtveckling 2010 
Omsättning    

Vår målsättning är en genomsnittlig omsättningstillväxt på 6-7% över konjunkturcykeln. Affärsområdena Ship Power och Power Plants har ett tillväxtmål på 4% och affärsområdet Services har ett tillväxtmål på 10-15%.

Ny målsättning: Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

År 2010 minskade Wärtsiläs omsättning med 13% till 4.553 milj. euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt % (CAGR) 1999-2010 var 8,3%.  
Lönsamhet    

Vår målsättning för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 8-10% av omsättningen över konjunkturcykeln +/- 2%.

Ny målsättning: Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

År 2010 var vår rörelsevinst 487 milj. euro, 10,7% av omsättningen.  
Kapitalstruktur    

Vår soliditetsmålsättning är 35-40%. 

Ny målsättning: Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 50%.

År 2010 var vår soliditet 40,8%.  
Dividend    

Vår målsättning är att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie.

Ny målsättning: Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie.
Styrelsen föreslår en dividend på 1,75 euro per aktie och en extradividend på 1,00 euro per aktie dvs. totalt 2,75 euro per aktie för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2010.