Du är här:

Koncernstrategi

Wärtsilä stärker sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda dem kompletta kraftlösningar under hela livscykeln. Genom att skapa bättre och miljömässigt kompatibla teknologier fokuserar Wärtsilä på marin- och energimarknaden med produkter, lösningar och tjänster.

Wärtsiläs strategiska målsättning är att förstärka bolagets ledande ställning på dess marknader och garantera en fortsatt tillväxt genom att erbjuda kunderna den bästa verkningsgraden under produkternas livscykel. Detta möjliggörs av ett integrerat utbud av utrustning och lösningar som kombineras med ett omfattande serviceutbud som sammanfaller med kundernas behov runt om i världen. Grunden för Wärtsiläs konkurrensfördel är bolagets kontinuerliga fokus på innovation och FoU och dess mål att vara den teknologiska ledaren inom sina affärsområden. Wärtsiläs förmåga att fokusera på långsiktiga affärsfaktorer, dess starka finansiella grund och snabbhet i att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden ger bolaget en stark grund för förverkligandet av strategin.