Du är här:

Affärsverksamheten i korthet

Ship Power

Wärtsilä främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda marinindustrin integrerade system, lösningar och produkter som är effektiva, ekonomiskt sunda och ekologiskt hållbara. Tack vare vårt teknologiska ledarskap på området och vår erfarenhet, know-how och vår personals engagemang kan vi skräddarsy innovativa, optimerade livscykellösningar som gynnar våra kunder runt om i världen.

Power Plants

Wärtsilä är en ledande leverantör av flexibla kraftverk för kraftgenereringsmarknaden. Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga och tillförlitliga lösningar för basbelastning, stabilisering av elnät och toppbelastning, industriell självgenerering samt för olje- och gasindustrin. Vi erbjuder överlägset värde för våra kunder genom våra decentraliserade, flexibla, effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar som möjliggör en global övergång till en mer hållbar och modern energiinfrastruktur.

Services

Wärtsilä stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera installationens verkningsgrad och prestanda. Vi har den mest kompletta serviceportföljen och det mest omfattande servicenätverket på både kraftverks- och sjöfartsmarknaden. Vi förbinder oss att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster var än våra kunder befinner sig - på det mest miljövänliga sättet.