Du är här:

Lokal implementering av globala lösningar

År 2010 tecknade Wärtsilä ett kontrakt på leverans och installation av det största gasmotorkraftverket som någonsin har installerats på den afrikanska kontinenten.

Kraftverket kommer att byggas i Kribi, som är en hamnstad vid Guinea kusten i Kamerun. Enligt planerna ska kraftverket vara i full drift innan slutet av 2011. Byggandet av det nya kraftverket uppskattas skapa mer än 500 arbetsplatser för lokala arbetare och driften kommer att kräva utbildning av över 60 personer. Det nya kraftverk som ska installeras i Kribi, Kamerun, kommer att öka den totala effekten från Wärtsilä-motorer till nästan 450 MW i landet.