Du är här:
Nyckeltal för kvartalen 2009-2010
                 
Resultaträkning i sammandrag
MEUR Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010 Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009
                 
Omsättning 1 462 1 039 1 131 922 1 519 1 167 1 333 1 241
Övriga intäkter 21 13 11 7 11 20 13 5
Kostnader -1 313 -910 -1 007 -851 -1 280 -1 026 -1 167 -1 087
Avskrivningar och nedskrivningar -29 -29 -28 -30 -73 -31 -30 -30
Resultatandel i intresse- och samföretag 2 2   2 1 3 1 1
Rörelseresultat 143 114 105 49 179 133 149 130
Finansiella intäkter och kostnader -10 -6 4   -9 -9 -9 -7
Nettovinst på tillgångar som kan säljas 117 32            
Resultat före skatter 251 140 109 49 170 125 141 123
Inkomstskatter -71 -35 -31 -14 -51 -38 -39 -34
Räkenskapsperiodens resultat 179 104 79 35 119 87 102 89
                 
Resultat per aktie, euro 1,78 1,03 0,77 0,33 1,17 0,87 1,01 0,89
                 
Orderingång totalt 1 003 1 004 1 117 881 823 725 785 958
Orderstock i slutet av perioden 3 795 4 243 4 315 4 330 4 491 5 351 5 829 6 477
Antal anställda i slutet av perioden 17 528 17 704 17 905 18 410 18 541 18 806 19 106 18 844