Du är här:

Flexibel tillverkning nära kunden

Wärtsiläs tillverkning fokuserar huvudsakligen på montering och testkörning av produkterna. Kapacitetsflexibiliteten säkerställs genom en utlagd affärsmodell med ett brett nätverk av leverantörer. Flexibiliteten och närhet till kunderna är viktiga faktorer.

Flexibiliteten i vår tillverkning stöds av vårt omfattande nätverk av leverantörer

Genom gott samarbete, utmärkta relationer och informationsutbyte med våra leverantörer säkerställer vi tillgången till komponenter och korta ledtider. Wärtsilä har ca 200 huvudleverantörer i världen och nätverket utvecklas fortlöpande. Vår sourcingstrategi går ut på att fokusera på omsorgsfullt utvalda leverantörer med hög prestationsnivå, vilket innebär att leverantörsbasen optimeras med fokus på prestanda och närhet till våra tillverkningsenheter.

Tillverkningsstruktur

Tillverkningen av våra medelvarviga huvudmotorer är koncentrerad till leveranscentren i Vasa, Finland, och Trieste, Italien. Lågvarviga huvudmotorer är mycket stora och således svåra att transportera. Därför konstrueras de med licens i närheten av skeppsvarven på olika håll i världen. I dag har vi 17 licenstillverkare av lågvarviga motorer i Asien, Europa och Sydamerika. Våra hjälpmotorer tillverkas i Shanghai, Kina. Propulsionskomponenterna tillverkas främst i Kina, Norge, Storbritannien, Italien, Indien och Japan. Automationsutrustning tillverkas i Norge, medan vårt Ecotech-center för miljölösningar finns i Finland. Eftersom de strukturella förändringarna fortsätter på våra slutmarknader kommer vi att fortsätta att expandera vår närvaro på våra huvudmarknader, i synnerhet i BRIC-länderna. Detta möjliggör en bättre utforskning av tillväxtmarknader och besparingar i kostnaderna för både arbetskraft och transporter. 

Wärtsiläs tillverkning

EgenSamföretagLicensPartners
Medelvarviga
Lågvarviga
Propulsion
Automation
Ecotech
FoU

De största förändringarna i tillverkningsstrukturen under 2010

Under 2010 började Wärtsilä anpassa sin tillverkningskapacitet till såväl de strukturella förändringarna på marknaden som till en omgivning med lägre efterfrågan. Tillverkningen i Drunen och Zwolle i Nederländerna håller på att läggas ner, och tillverkningen av propellrar med vridbara blad i Kina är i startfasen. Under 2010 flyttades tillverkningen av hjälpmotorer från Vasa i Finland till Kina. Nya, mer effektiva arbetsrutiner introducerades, vilket möjliggör en nedläggning av andra mindre enheter och en konsolidering av verksamheten till större enheter i de olika länderna.

Wärtsilä Industrial Operations designar och tillverkar motorer, generatorset, utrustning för el & automation, integrerade miljö- och effektivitetsprodukter och -system, propellrar, växellådor, tätningar och lager i form av integrerade leveranser.

För att läsa mer om våra produkter och FoU, vänligen gå till avsnittet Mot hållbarare lösningar.