Du är här:

Ship Power marknadsutveckling

Högre orderaktivitet än väntat under 2010

Antalet beställda fartyg under 2010 ökade med 75% jämfört med året innan. Återhämtningen var mycket snabbare och större än väntat. Återhämtningen backades upp av ökande intäkter inom handel och sjöfart samt av attraktiva priser på nybyggen. De positivare utsikterna för fartygsfinansiering i kombination med den låga räntenivån bidrog också till utvecklingen. Medan första hälften av året karakteriserades av hög orderaktivitet inom torrlastfartyg karakteriserades det andra halvåret av en motsvarande ökning i orderaktiviteten inom containerfartyg och mer specialiserade fartygstyper. Offshoresegmentet var fortsatt starkt under hela året och efterfrågan var god i synnerhet på flytande produktionsenheter. Efterfrågan på mer specialiserade fartyg var god under fjärde kvartalet.

Ship Powers geografiska marknader - Kina största marknaden

Som väntat stärkte den asiatiska skeppsbyggnadsmarknaden och i synnerhet Kina sin ställning under recessionen. År 2010 gick största delen av beställningarna på nybyggen till Kina efterföljt av Korea. Både Japan och Europa förlorade marknadsandelar under 2010. Växande varvsindustriländer såsom Brasilien var aktiva under hela året och fick en stor del beställningar.

År 2010 var de kinesiska redarna mest aktiva, de beställde mer än 20% av alla beställda fartyg. Tyska redare, som traditionellt haft en stark ställning inom sjöfart, var inte särskilt aktiva medan de grekiska redarna fortsatte att vara aktiva.

Ship Powers marknadsandelar

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade från 32% vid slutet av föregående kvartal till 42%. Bolagets marknadsandel inom lågvarviga huvudmotorer ökade något till 13% (12). Inom hjälpmotorer ökade marknadsandelen något till 4% (3).