Du är här:

Case: Den växande asiatiska marinmarknaden

Varvsindustrin har varit föremål för omfattande strukturella förändringar under de senaste åren. I dag byggs de flesta fartyg av asiatiska skeppsvarv, och Kina har blivit det viktigaste skeppsbyggnadslandet. Wärtsilä Ship Powers kundkrets har i allt högre grad flyttats till Asien, vilket ytterligare framhäver Asiens betydelse för verksamheten.

Dessa trender har lett till att Wärtsilä Ship Power allt mer fokuserar på att expandera sin närvaro i Asien och i synnerhet i Kina. I dag omfattar Wärtsiläs verksamhet i Kina sju helägda företag, fyra samföretag och flera licenstillverkare av lågvarviga motorer. Våra tillverkningsenheter i Kina tillverkar produkter och lösningar i anslutning till kraftförsörjning på fartyg såsom propellrar, hjälpmotorer och styrpropellrar. Omlokaliseringen av ledningsteamet för Ship Power till Shanghai år 2008 betonar vårt engagemang på den asiatiska marknaden ytterligare.

Vi tror att det är nödvändigt att etablera en stark lokal närvaro för att uppfylla våra kunders behov så väl som möjligt. Därför baserar sig vår tillväxt i Kina på samföretag. Genom partnerskap och gemensam tillväxt med kinesiska aktörer skräddarsyr vi våra globala lösningar enligt lokala behov.