Du är här:

Wärtsilä Ship Power
Den ledande leverantören av kraftlösningar för fartyg

Vår starka ställning i alla huvudsegment inom shipping stärks ytterligare genom våra högt uppskattade fartygsmaskinerilösningar och -system. Vår djupa förståelse för våra kunders affärsverksamhet i kombination med vårt omfattande nätverk, vår breda produktportfölj samt vår förmåga att ta del av designprocessen i ett så tidigt skede som möjligt gör det möjligt för oss att stöda våra kunder under deras installationers hela livscykel.

Dubbel kundstruktur

Ship Powers kunder omfattar både skeppsvarv och rederier, och deras behov avviker betydligt från varandra. Skeppsvarvens beslut påverkas främst av produktpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projekthantering och installationslätthet. Frågor som direkt är relaterade till fartygskonstruktionsprocessen kan också vara en viktig faktor. Redare kräver däremot tillförlitlighet, operativ effektivitet och stöd samt tillgång till service. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet är fraktpriser, räntenivåer och fartygets kostnader.

Vi har förbundit oss att uppfylla bägge kundgruppers behov och krav, och vi uppnår detta mål genom vår djupa förståelse av deras affärsverksamhet och krav. Därför kan vi erbjuda lösningar som bäst gynnar deras affärsintressen.

Vårt utbud täcker alla centrala kundsegment

 • Handelsfartyg - inkluderar alla slags fartyg för sjötransporter såsom containerfartyg, tankfartyg, bulklastfartyg, LNG-fartyg, RoRo- och andra lastfartyg.
 • Offshore - inkluderar fartyg och plattformar som används vid olje- och gasutvinning och produktion samt stödfartyg: oljeborrningsriggar och -fartyg, ankarhanteringsfartyg, forskningsfartyg, flytande produktionsenheter, förbindelsefartyg för plattformar osv.
 • Passagerarfartyg - inkluderar kryssningsfartyg, passagerarfärjor, passagerar-/lastfärjor, snabba färjor och yachter.
 • Fartyg för marinen - inkluderar olika slags marinfartyg och ubåtar.
 • Specialfartyg - inkluderar ett brett spektrum av olika slags fartyg där huvudkategorierna utgörs av bogserbåtar, fiskefartyg, mudderverk, insjöfartyg och specialservicefartyg.

Med i ett tidigt livscykelskede tack vare fartygsdesign

Vår kompetens inom fartygsdesign gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder optimerade, högeffektiva lösningar som skapar tillväxtmöjligheter inom livscykeltjänster. Genom att kombinera våra Ship Power-lösningar med vår kompetens inom fartygsdesign kan vi skapa mervärde för våra kunder. Genom att delta i planerings- och designprocessen får Wärtsilä en bättre förståelse för kundernas behov, vilket möjliggör en starkare konkurrensposition.

Vi har den mest omfattande produktportföljen inom branschen

Wärtsilä Ship Powers integrerade lösningar är effektiva, ekonomiska och hållbara med tanke på miljön. Vår konstruktionskapacitet, våra traditioner och vårt teknologiska ledarskap utgör grunden för vårt rykte. Vi har det bredaste utbudet inom branschen:

 • Medelvarviga diesel- och gasmotorer
 • Lågvarviga motorer
 • Propulsorer, propulsionspaket
 • Tätningar och lager
 • Automationssystem
 • Integrerade lösningar
 • Fartygsdesign
 • Nya optimerade fartygskoncept och andra lösningar

Genom vår erfarenhet och expertis kan vi med hjälp av detta omfattande utbud av produkter samordna alla faser i livscykeln. Vår förmåga att kombinera produkter till större system och lösningar stöder vår strategi att vara den enda Ship Power-leverantören för våra kunder. Denna strategi erbjuder bägge våra kundgrupper mervärde trots deras avvikande prioriteringar. Skeppsvarvskunderna kan koncentrera sig på sin expertis och dra nytta av en mindre risk för kompatibilitetsproblem medan redarna får fördelar i relation till drift och underhåll.