Du är här:

Services och hållbar utveckling

Miljölagstiftningen och behovet av energieffektivitet är i dag de viktigaste drivkrafterna när våra kunder utvecklar sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Wärtsilä Services strävar efter att vara en ledande leverantör av tjänster som stöder kunderna i deras strävan att uppfylla och överträffa nuvarande och framtida affärs- och hållbarhetskrav. Genom fortlöpande innovationer fortsätter vi att tillhandahålla miljövänliga lösningar för shippingföretag och energiproducenter långt in i framtiden.

Wärtsilä Services sköter sin affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och skapar mervärde genom att erbjuda tjänster i närheten av kunderna och genom att erbjuda sysselsättningsmöjligheter i lokala samhällen .

Lösningar för industrin

Wärtsilä Services nyckelroll inom hållbar utveckling är att tillhandahålla olika tjänster som säkerställer en tillförlitlig och optimerad operativ, miljövänlig och säker prestanda. Wärtsilä Services lösningar gör det möjligt att tillämpa den senaste teknologin i existerande kraftverk och på fartyg i drift. Ett livscykeloptimerat synsätt styr skapandet av våra lösningar i samarbete med kunden.

Energieffektivitet

Klimatförändringen, tillgången till flytande bränslen och gas samt strängare miljökrav skapar möjligheter för affärsområdet Services. Vi utvecklar och tillhandahåller även tjänster såsom uppgraderingar, rekonditionering, bränslekonversioner och efterinstallationer som förbättrar miljöprestandan, uppfyller stränga lagstiftningskrav och förlänger applikationens operativa livslängd.

Utsläppslösningar

Vi utvecklar och erbjuder ett brett sortiment av lösningar genom vilka fartyg och kraftverk kan uppfylla de rådande miljökrav som ställs på installationen. Vi erbjuder lösningar som reducerar utsläppen av partiklar, NOx, rök och SOx. Våra lösningar gör det dessutom möjligt att modifiera eller reglera de flesta motorer så att de uppfyller de striktaste miljönormer. Dessa omfattar uppgraderingar av anläggningar med sekundära utsläppskontrollteknologier, såsom system för katalytisk avgasrening (SCR), för kraftverks- eller marintillämpningar.

Lösningar för vattenhantering

Wärtsiläs Water Solutions-design optimerar och levererar ett antal olika lösningar på vanliga avloppsvattenfrågor för både land- och sjöbaserade installationer. Vår portfölj omfattar ett av de effektivaste existerande systemen för hantering av slagvatten och oljigt vatten, och för närvarande byggs systemet ut för att även inkludera ett system med liknande egenskaper för hantering av barlastvatten.

Buller och strömmar

Genom att förbättra fartygets hydrodynamik kan vi reducera effekterna av svallvågor och strömmar på den marina morfologin och ekologin. Vårt stöd för att minska på bullret från fartyg resulterar också i motsvarande förbättringar i miljökonsekvenserna.

Underhåll

Wärtsiläs proaktiva program DMP (Dynamic Maintenance Planning) omfattar planering och tidsscheman för underhåll av motorer. DPM baserar sig på onlineövervakning av mekaniskt skick, prestanda, systemets effektivitet och andra indikatorer från varje motor. Data insamlas och övervakas dagligen, vilket gör det möjligt att upptäcka potentiella haverier innan de inträffar.

Moderniseringar

Wärtsilä Services erbjuder miljövänliga efterinstallationer som bygger på primär och sekundär teknik. Förändrade bestämmelser kräver uppgraderingar av utrustningen för att uppfylla de nya lagstiftningskraven. Efterinstallationer förbättrar existerande installationers ekonomiska och miljömässiga prestanda och tryggar deras säkerhet och tillförlitlighet under produktens hela livscykel.

Mervärde för framtiden

Vi tar fram en ledande toppteknologisk expertis och förbinder oss till miljöledarskap. Denna expertis används till att förbättra existerande lösningar och utveckla nya lösningar som siktar på att minska det ekologiska fotavtrycket för kraftverk och fartyg i drift. Förutom teknologi tillämpar vi vår know-how för att rådge våra kunder angående deras verksamhet.