Du är här:

Services marknadsutveckling

Den marina servicemarknaden fokuserade på kostnadsnedskärningar under hela året

Under 2010 inverkade den globala lågkonjunkturen på den marina servicemarknaden, som fokuserade på kostnadsnedskärningar. Marina kunder, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, fortsatte att begränsa sina underhålls- och moderniseringsinvesteringar. Ett stort antal fartyg drevs med lägre hastighet för att minska på underhålls- och reparationsutgifterna. I slutet av året hade andelen upplagda fartyg minskat till 6% från toppnivån på 10% i början av 2010. Serviceverksamheten inom kraftverk påverkades inte i samma grad av lågkonjunkturen.

Wärtsiläs installerade motorbestånd inom Ship Power och Power Plants uppgår till närmare 180.000 MW och består av tusentals installationer runt om i världen. På bägge slutmarknader har Services flera kundsegment, och Wärtsiläs serviceportfölj är den bredaste på marknaden. Dessa faktorer begränsar effekterna av fluktuationerna på enskilda marknader eller kundsegment.