Du är här:

Case: Dynamisk underhållsplanering

Fartyg som drivs med Wärtsiläs motorer kryssar på alla hav i världen. Service av dessa fartyg är därför en utmaning som kräver omsorgsfull planering. Hur kan detta uppnås effektivt och kostnadseffektivt?

Wärtsiläs nya dynamiska servicekoncept DMP (Dynamic Maintenance Planning) gör det möjligt för oss att i samarbete med kunden proaktivt fastställa underhållsbehovet på ett fartyg och planera serviceåtgärderna därefter.

DMP-kontrakt skapar förutsägbarhet, vilket i sin tur minskar den tid som fartygen är ur drift och erbjuder kunderna kostnadsfördelar. För Wärtsilä innebär denna förutsägbarhet att vi lätt kan garantera lokal tillgång till våra experter var och när deras stöd än behövs. Ett nyckelelement i DMP är de regelbundna inspektionerna och kontrollerna av vår utrustning. Information i realtid från fartygets kontrollsystem överförs dygnet runt till Wärtsiläs serviceexperter som befinner sig på olika ställen i världen.

I augusti ingick Wärtsilä ett långvarigt serviceavtal med Eidesvik Offshore i Norge om underhållstjänster för det seismiska fartyget Oceanic Vega. Detta avtal är tillsammans med andra liknande avtal en lovande introduktion av DMP-servicekonceptet och ytterligare ett exempel på Wärtsiläs glokala aktiviteter.