Du är här:

Wärtsilä Services
Optimering av verkningsgraden och prestandan

Wärtsilä Services stöder sina kunder genom att erbjuda dem det mest omfattande utbudet av tjänster inom branschen för att optimera deras verksamhet och produkternas livscykel. Vårt servicenätverk är det mest heltäckande inom branschen och vi har över 11.000 serviceproffs på över 160 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen.

Vårt utbud

Vårt mål är att tillhandahålla tjänster som baserar sig på kundernas behov. Därför fokuserar vi på att utveckla nära relationer med våra kunder för att få en djup förståelse av deras verksamhet och utvidga vårt utbud i linje med detta. Affärsområdet Services täcker affärsområdena Ship Power och Power Plants i sin helhet. Grunden för Wärtsilä Services verksamhet har traditionellt bestått av våra egna installationer. Serviceutbudet omfattar dock även andra märken och flera tjänster som inte är relaterade till motorer.

Vi siktar på att fortlöpande utveckla vår existerande kompetens samt skapa ny kompetens inom våra strategiska tillväxtområden. Även i framtiden fokuserar vi på att utvidga vårt utbud genom att utveckla vår portfölj tack vare strategiska företagsförvärv och innovationer. Vi strävar efter ytterligare tillväxt genom att stärka vårt utbud av serviceavtal för att tillfredsställa våra kunders ökade intresse för underhållspartnerskap.

Våra tjänster

Motorservice

Vi erbjuder komplett motorservice för Wärtsiläs och andra motortillverkares märken. Dessa tjänster omfattar allt från basservice till underhållsstöd och prestandaoptimeringspaket.

El- och automationsservice

Automationsservice omfattar design och tillverkning av kontrollsystem, kraftenheter och kontrollpaneler för alla industrier. Vi erbjuder tjänster från instrumentering till nyckelfärdiga konstruktionspaket eller konversionsprojekt.

Propulsionsservice

Vi erbjuder komplett service för propulsionssystem under installationens hela livscykel. Vår service inkluderar tjänster för både Wärtsiläs och andra tillverkares installationer.

Pannservice

Wärtsiläs pannservice stärker vår position som en ledande totalleverantör av tjänster. Vi erbjuder inspektionsservice, konditionsbaserad service och reservdelar till alla slags ångpannor, samt underkylare och kontrollsystem för dem.

Miljöservice

År 2010 lanserade Wärtsilä en ny serviceportfölj, Miljöservice, som erbjuder kunder på både marin- och energimarknaden det mest omfattande utbudet av miljörelaterade tjänster, produkter och lösningar inom branschen. Denna portfölj är i linje med Wärtsiläs strategi att stärka sin position som en ledande leverantör av miljövänliga efterinstallerade lösningar för existerande installationer. Miljötjänsterna hjälper kunderna att minimera utsläpp i luft och vatten samt att uppfylla de allt strängare lagstiftningskraven och bestämmelserna.

Drifts- och underhållsservice

Drifts- och underhållsservice (O&M) där Wärtsilä tar full kontroll över den erbjudna lösningen garanterar en optimal prestanda för installationen. Vi ansvarar för att installationerna uppnår de uppställda prestandamålen och livscykelkriterierna, så att ägarna kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. I slutet av 2010 omfattade drifts- och underhållsavtalen ca 160 kraftverksinstallationer.

Utbildningsservice

Vår utbildningsservice garanterar att investeringar i personalutveckling resulterar i en solid affärstillväxt. Utbildningsprogrammen skräddarsys enligt våra kunders behov och sträcker sig från traditionell praktisk utbildning i drift, underhåll och säkerhet samt kontrollsystem till avancerade distansutbildningssystem och möjligheter till e-inlärning.