Du är här:

Case: På jakt efter tillväxt på marknaden för gaskraftverk

Det senaste tillägget till Wärtsiläs gasmotorportfölj erbjuder överlägsen verkningsgrad och ökad ekologisk hållbarhet.

Användningen av gas som bränsle i kraftverk ökar i samband med den växande efterfrågan på mer hållbara och mindre kostnadsintensiva lösningar. Därför är Wärtsiläs strategiska mål att uppnå stark tillväxt inom detta område, i synnerhet på marknaden för kraftverk inom effektområdet 300-500 MW. Wärtsilä har redan ett omfattande utbud av gasmotorer, och vi fokuserar på att utveckla utbudet ytterligare för att stöda vår strategi. Det senaste tillägget i vårt utbud av gasmotorer är Wärtsilä 18V50SG-motorn. Denna motor har en elektrisk effekt på 18.321 kW, vilket gör den till den största gasdrivna generatorenheten i världen.

Kraftverket Aksa Samsun i Samsun, Turkiet, kommer att vara det första kraftverket där Wärtsilä 18V50SG-motorn installeras. Efter installationen kommer kraftverket Aksa Samsung att generera 130 MW i kombicykelläge för det nationella elnätet. Installationen av Wärtsilä 18V50SG-motorn erbjuder en exceptionell verkningsgrad och en förbättrad ekologisk hållbarhet. Dessa egenskaper är ytterligare bevis på det värde som Wärtsilä Power Plants kan erbjuda sina kunder lokalt.