Du är här:

Global kunskap,
lokalt angreppssätt

Brasilien har redan länge varit en viktig marknad för Wärtsilä och år 2010 var inget undantag.
Under året erhöll Wärtsiläs alla tre affärsområden viktiga beställningar; Ship Power fick en beställning på en fullständigt integrerad kraftlösning till ett nytt FPSO-fartyg (Floating Production Supply and Offloading). Fartyget är unikt eftersom det är det första FPSO-fartyget som kommer att drivas med gasmotorer med en effekt på mer än 100 MWe. Power Plants fick en beställning för att leverera sitt största kraftverksprojekt, 380 MW, genom tiderna. Wärtsilä fick också flera drifts- och underhållskontrakt (O&M) för kraftverk i Brasilien. I och med dessa nya kontrakt underhåller och driver Wärtsilä 15 kraftverk i Brasilien. Kraftverkens totala effekt är 1,5 GW. Alla dessa kontrakt stöder Wärtsiläs profil som en global och innovativ aktör med ett lokalt angreppssätt.