Olet tässä:
Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)  
tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma ja velat – korottomat velat – pakolliset varaukset, keskimäärin tilikauden aikana
   
Oman pääoman tuotto (ROE)  
tilikauden tulos x 100
oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
   
Korkokate  
tulos ennen veroja + poistot + korko- ja muut rahoituskulut  
korko- ja muut rahoituskulut  
   
Omavaraisuusaste  
oma pääoma x 100
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
   
Velkaantumisaste  
korolliset velat – rahavarat  
oma pääoma  
   
Tulos/osake (EPS)  
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos  
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana  
   
Oma pääoma/osake  
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa  
   
Osinko/osake  
tilikaudelta jaettu osinko  
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa  
   
Osinko/tulos  
osinko/osake x 100
tulos/osake (EPS)
   
Efektiivinen osinkotuotto  
osinko/osake x 100
oikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
   
Hinta/voitto (P/E)  
oikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa  
tulos/osake (EPS)  
   
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)  
oikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa  
oma pääoma/osake  
   
Kertaluonteiset erät  
rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät