Olet tässä:
9. Tuloverot
       
MEUR 2010 2009
Tuloverot    
  Tilikaudelta -169 -174
  Edellisiltä tilikausilta -11 -7
Laskennallisten verojen muutos 28 20
Yhteensä -151 -161
       
Tulos ennen veroja 548 558
       
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla (26%) -143 -145
Verokannan muutoksen vaikutus   1
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus -2 1
Verovapaat tulot ja vähennyskelvottomat kulut -7 -6
Kirjaamattomien verotappioiden hyödyntäminen 22 5
Käyttämättömät tilikauden tappiot -10 -2
Muut verot -12 -10
Muut jaksotuserot 10 2
Tuloverot edellisiltä tilikausilta -11 -7
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut verot -151 -161