Olet tässä:
8. Rahoitustuotot ja -kulut
     
MEUR 2010 2009
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 7 6
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 5 4
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 3 11
Korkotuotot eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista 1  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen arvonmuutokset 1  
Valuuttakurssierot* 5  
Muut rahoitustuotot 2 2
Rahoitustuotot yhteensä 25 22
     
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -18 -21
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista -8 -10
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen arvonmuutokset   -1
Lainasaamisten alaskirjaukset   -10
Valuuttakurssierot*   -6
Muut rahoituskulut -12 -9
Rahoituskulut yhteensä -38 -57
     
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -13 -34
     
* Sisältää 4 milj. euroa voittoa (-5) rahavirtasuojausten tehottomasta osuudesta.