Olet tässä:
7. Poistot ja arvonalentumiset
     
MEUR 2010 2009
Aineettomat oikeudet 5 6
Muut aineettomat hyödykkeet 37 52
Rakennukset ja rakennelmat 12 10
Koneet ja kalusto 58 54
Muut aineelliset hyödykkeet 3 3
Arvonalentumiset*   40
Yhteensä 116 165
     
* Liittyvät tammikuussa 2010 julkaistuun sopeuttamisohjelmaan.