Olet tässä:
6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
       
MEUR 2010 2009
Palkat ja palkkiot 773 735
Eläkekulut    
  Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 12 12
  Muut eläkekustannukset 51 58
Muut henkilösivukulut 112 106
Yhteensä 948 910
       
Johdon palkat ja palkkiot esitetään liitetiedossa 29.
       
Palkkoihin ja palkkioihin sisältyy vuoden 2007 tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksettuja palkkioita sekä varaus vuosien 2008 ja 2009 tulospalkkiojärjestelmiin liittyen, yhteensä 18 milj. euroa (6). Nämä tulospalkkiojärjestelmät perustuvat osakkeen markkina-arvon kehitykseen.
       
Kyseisissä tulospalkkiojärjestelmissä vuoden 2007 ohjelmassa oli 662.500 bonusoikeutta, vuoden 2008 ohjelmassa bonusoikeuksia on 800.000 ja vuoden 2009 ohjelmassa 841.500. Vuoden 2007 ohjelman perusteella maksetun bonuksen suuruus perustui osakkeen kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden kurssikehitykseen, lähtöhinnan ollessa 22,63 euroa. Maksettu bonus ei voinut ylittää 9,00 euroa per bonusoikeus. Vuoden 2008 ja 2009 ohjelmassa bonuksen suuruus perustuu osakkeen kahden vuoden kurssikehitykseen. Vuoden 2008 ohjelmassa lähtöhintana on 23,04 euroa ja vuoden 2009 ohjelmassa 28,47 euroa. Molemmissa ohjelmissa huomioidaan 50% niiden juoksuaikana maksettavista osingoista ja maksettava bonus voi olla korkeintaan 15,00 euroa per bonusoikeus.
       
       
    2010 2009
Henkilöstö keskimäärin 18 000 18 830