Olet tässä:
4. Liiketoiminnan muut tuotot
     
MEUR 2010 2009
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 4 3
Julkiset avustukset 6 7
Sivutuotteiden myyntituotot 2 3
Romutusten myyntituotot 3 2
Tilausten peruutuksiin liittyvät tuotot* 27 30
Muut liiketoiminnan tuotot 9 4
Yhteensä 52 50
     
* Tilausten peruutuksiin liittyvät kulut ovat vastaavilla kulutileillä. Peruutusten nettovaikutus ei ole merkittävä.