Olet tässä:
3. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
     
Pitkäaikaishankkeet
MEUR 2010 2009
Liikevaihto tuloslaskelmassa 589 585
     
Keskeneräiset pitkäaikaishankkeet
MEUR 2010 2009
Tuloutettu kumulatiivinen liikevaihto 1 324 1 705
Tuloutettu kumulatiivinen liiketulos 228 218
Saadut ennakot 31.12. 1 014 1 368
Tuloutuksista syntyneet saamiset netotettuna saaduilla ennakoilla 31.12. 116 92
     
Pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
MEUR 2010 2009
Liikevaihto tuloslaskelmassa 225 225