Olet tässä:
29. Lähipiiritapahtumat
       
Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä osakkuus- ja yhteisyritykset.
       
Johdon palkat ja palkkiot    
       
TEUR 2010 2009
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa    
  Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 924 922
  Tulospalkkiot* 367 246
  Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 675  
    1 966 1 169
Muut konsernin johtokunnan jäsenet    
  Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 503 1 678
  Tulospalkkiot* 561 376
  Osakkeen arvon kehitykseen perustuva palkkio 1 350  
    3 415 2 054
Hallituksen jäsenet 31.12.2010    
  Antti Lagerroos, hallituksen puheenjohtaja 138 125
  Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja 97 89
  Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen 67 61
  Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen 66 60
  Alexander Ehrnrooth, hallituksen jäsen 64  
  Paul Ehrnrooth, hallituksen jäsen 63  
  Ole Johansson, hallituksen jäsen    
  Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen 67 60
  Mikael Lilius, hallituksen jäsen 62  
Hallituksen jäsenet 4.3.2010 saakka    
  Kari Kauniskangas, hallituksen jäsen 2 59
    626 455
       
Johdon palkat ja palkkiot yhteensä 6 006 3 677
       
* Lisäksi toimitusjohtajalla ja hänen sijaisellaan sekä muilla konsernin johtokunnan jäsenillä on pitkäaikainen, osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuva tulospalkkio-ohjelma, jonka kustannusvaraus on 4 876 tuhatta euroa (1 780).
       
Toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtokunnan jäsenet omistivat vuoden lopussa 76 009 (70 428) Wärtsilän osaketta.
       
Toimitusjohtajalla ja joillakin johtokunnan jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Yhtiöllä ei ole lainasaamisia konsernin johdolta tai hallituksen jäseniltä. Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuita.
       
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa
       
MEUR 2010 2009
Myynnit osakkuus- ja yhteisyrityksille tuloslaskelmassa 5 16
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä taseessa 12 23
Osakkuus- ja yhteisyrityksille maksetut ennakot taseessa 52 54
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille taseessa 8 11
       
Lisätietoja osakkuus- ja yhteisyrityksistä esitetään liitetiedossa 14. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.