Olet tässä:
25. Rahoitusvelat
         
2010        
  Lyhytaikainen Pitkäaikainen  
MEUR < 1 vuosi 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta* 34 210 79 323
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 15 132 142 290
Rahoitusleasingvelat 3 7 1 11
Muut korolliset lainat 4     4
Ostovelat 366     366
Johdannaiset 8     8
Muut velat 15     15
Yhteensä 445 349 222 1 017
         
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 15 42 9 66
         
2009        
  Lyhytaikainen Pitkäaikainen  
MEUR < 1 vuosi 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Lainat eläkelaitoksilta*   185 114 299
Lainat muilta rahoituslaitoksilta* 66 79 201 346
Rahoitusleasingvelat 3 8 1 12
Muut korolliset lainat 4 3   7
Korottomat lainat 1     1
Ostovelat 299     299
Johdannaiset 24     24
Muut velat 12     12
Yhteensä 409 274 316 1 000
         
* Arvioidut korkokustannukset yhteensä 14 52 24 90
         
Rahoitusvelkojen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 17. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin.