Olet tässä:
24. Varaukset
             
2010            
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut varaukset Yhteensä
Varaukset 1.1.2010 10 151 11 7 26 205
Kurssierot   2       2
Lisäykset 5 81 19 46 24 176
Käytetyt varaukset -2 -59 -7 -25 -4 -98
Käyttämättömien varausten peruutukset     -3 -1 -5 -10
Varaukset 31.12.2010 14 175 20 27 42 277
             
             
Pitkäaikainen           45
Lyhytaikainen           233
             
             
2009            
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut varaukset Yhteensä
Varaukset 1.1.2009 8 138 16 5 23 189
Kurssierot   1 1     2
Lisäykset 3 66 4 3 18 94
Käytetyt varaukset -1 -54 -8   -8 -71
Käyttämättömien varausten peruutukset     -1 -1 -7 -9
Varaukset 31.12.2009 10 151 11 7 26 205
             
             
Pitkäaikainen           24
Lyhytaikainen           181
             
Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät konsernin tavanomaiseen liiketoimintaan. Kyseiset oikeudenkäynnit koskevat muun muassa tuotevastuu- ja työsuhdeasioita sekä omaisuus- ja henkilövahinkoja. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen kyseisten oikeudellisten vaateiden kattamiseksi, mikäli oikeudellinen vastuu voidaan kohtuullisella varmuudella olettaa toteutuvaksi.