Olet tässä:
23. Arvonmuutosrahasto
       
MEUR Rahavirran suojaukset Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Yhteensä
Käyvän arvon ja kirja-arvon ero 1.1.2009   63 63
Laskennallinen verovelka/-saaminen 4 -16 -12
Arvonmuutosrahasto 1.1.2009 4 47 50
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 12   12
Käyvän arvon muutokset 3 46 49
Laskennallinen verovelka/-saaminen   -12 -12
Arvonmuutosrahasto 31.12.2009 19 80 99
Siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -13 -110 -123
Käyvän arvon muutokset 9 40 49
Laskennallinen verovelka/-saaminen -3 -11 -14
Arvonmuutosrahasto 31.12.2010 12   12