Olet tässä:
22. Emoyhtiön osakepääoma
         
MEUR        
Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Yhteensä
1.1.2009 98 620 565 336 61 397
31.12.2009 98 620 565 336 61 397
31.12.2010 98 620 565 336 61 397