Olet tässä:
20. Laskennalliset verot
               
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2010 aikana
               
MEUR 1.1.2010 Tulos-laskelmaan kirjatut erät Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-erot Yritysostot 31.12.2010
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut verotappiot 23 19       42
  Eläkevelvoitteet 4     1   5
  Varaukset 10 4       15
  Sisäisten katteiden eliminointi 10 -1       9
  Muut väliaikaiset erot 41 8   2   51
Yhteensä 88 30   4   122
               
Laskennalliset verovelat            
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 26         26
  Arvonmuutosrahasto 31 3 -27     8
  Muut väliaikaiset erot 35 -1   1   36
Yhteensä 93 2 -26 2   70
               
Laskennallinen nettoverosaaminen/-velka -4 28 26 2   52
               
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos tilikauden 2009 aikana
               
MEUR 1.1.2009 Tulos-laskelmaan kirjatut erät Muut
laajan
tuloksen
erät
Muunto-erot Yritysostot 31.12.2009
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut verotappiot 23         23
  Eläkevelvoitteet 3         4
  Varaukset 10 -1   2   10
  Arvonmuutosrahasto 11   -11      
  Sisäisten katteiden eliminointi 14 -4       10
  Muut väliaikaiset erot 24 16   1   41
Yhteensä 85 12 -11 2   88
               
Laskennalliset verovelat            
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 34 -12   4   26
  Arvonmuutosrahasto 23   8     31
  Muut väliaikaiset erot 29 3   2 1 35
Yhteensä 86 -8 8 6 1 93
               
Laskennallinen nettoverosaaminen/-velka   20 -19 -3 -1 -4
               
31.12.2010 konsernilla oli kirjaamatta 15 miljoonaa euroa (38) laskennallista verosaamista, koska niiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Pääosa niistä liittyy kertyneisiin tappioihin.