Olet tässä:
19. Rahavarat
     
MEUR 2010 2009
Rahat ja pankkisaamiset 751 221
Rahamarkkinasijoitukset 26 23
Yhteensä 776 244