Olet tässä:
18. Muut saamiset
     
MEUR 2010 2009
Korkosaamiset 2 1
Johdannaiset 10 7
Muut rahoituserät 6 16
Vakuutusmaksut 14 5
Vuokrajaksotukset 4 6
Projektijaksotukset 12 14
Siirtosaamiset pitkäaikaishankkeista 103 54
Muut siirtosaamiset 47 31
Lainasaamiset 5 6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 12 8
Arvonlisäverosaamiset 66 62
Muut saamiset 40 46
Yhteensä 321 256
     
Pitkäaikaiset 16 12
Lyhytaikaiset 305 244