Olet tässä:
17. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
                   
2010                
MEUR Raha-virran ja netto-
inves-tointien suojaus
Käypään
arvoon tulos-
vaikut-teisesti kirjattavat rahoitus-varat
ja -velat
Lainat ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitus-varat Erä-
päivään asti pidettävät sijoitukset
Jakso-tettuun hankinta-
menoon kirjattavat rahoitus-velat
Tase-
erien kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                
  Myytävissä olevat rahoitusvarat       18     18 18
  Korolliset sijoitukset     1   15   16 16
  Muut saamiset     3       3 3
Lyhytaikaiset rahoitusvarat                
  Korolliset saamiset     1       1 1
  Myyntisaamiset     860       860 860
  Johdannaiset 10           10 10
  Muut saamiset   6 3       9 9
  Rahavarat   776         776 776
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 10 782 868 18 15   1 693 1 693
                   
Pitkäaikaiset rahoitusvelat                
  Korolliset velat           572 572 572
Lyhytaikaiset rahoitusvelat                
  Korolliset velat           56 56 56
  Ostovelat           366 366 366
  Johdannaiset 6 2         8 8
  Muut velat           15 15 15
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 6 2       1 009 1 017 1 017
                   
                   
2009                
MEUR Raha-virran ja netto-
inves-tointien suojaus
Käypään
arvoon tulos-
vaikut-teisesti kirjattavat rahoitus-varat
ja -velat
Lainat ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitus-varat Erä-
päivään asti pidettävät sijoitukset
Jakso-tettuun hankint-
menoon kirjattavat rahoitus-velat
Tase-
erien kirjanpito-
arvot
Käypä
arvo
                   
Pitkäaikaiset rahoitusvarat                
  Myytävissä olevat rahoitusvarat       151     151 151
  Korolliset sijoitukset     2       2 2
  Myyntisaamiset     2       2 2
  Muut saamiset     5       5 5
Lyhytaikaiset rahoitusvarat                
  Korolliset saamiset     4       4 4
  Myyntisaamiset     1 028       1 028 1 028
  Johdannaiset 6 1         7 7
  Muut saamiset   16 2       18 18
  Rahavarat   244         244 244
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 6 261 1 043 151     1 461 1 461
                   
Pitkäaikaiset rahoitusvelat                
  Korolliset velat           591 591 593
  Muut velat           1 1 1
Lyhytaikaiset rahoitusvelat                
  Korolliset velat           73 73 73
  Ostovelat           299 299 299
  Johdannaiset 15 9         24 24
  Muut velat           12 12 12
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 15 9       976 1 000 1 002