Olet tässä:
15. Myytävissä olevat rahoitusvarat
         
Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteerattuja sekä noteeraamattomia osakkeita. Noteeratut osakkeet on arvostettu käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla.
         
MEUR     2010 2009
Kirjanpitoarvo 1.1.     151 106
Osakkeiden hankinnat     5 2
Käyvän arvon muutokset     40 46
Valuuttakurssimuutokset     1 1
Osakkeiden vähennykset     -179 -3
Kirjanpitoarvo 31.12.     18 151
         
         
  2010 2009
MEUR Hankinta-
meno
Markkina-
arvo
Hankinta-
meno
Markkina-
arvo
Noteeratut osakkeet (taso 1)        
Sampo Oyj     4 32
Assa Abloy AB     18 98
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets 2 2    
Noteeratut osakkeet 2 2 22 130
         
Noteeraamattomat osakkeet (taso 3)      
Muut osakkeet 16 16 21 21
Noteeraamattomat osakkeet 16 16 21 21
         
Osakkeet yhteensä 18 18 43 151
         
         
Vuonna 2010 tuloslaskelmaan kirjattiin myyntivoittoa 149 milj. euroa, josta 32 milj. euroa liittyy Sampo Oyj:n ja 117 milj. euroa Assa Abloy AB:n osakkeiden myyntiin. Vuonna 2009 tuloslaskelmaan kirjattiin myyntitappiota 2 milj. euroa, joka sisältyy liiketulokseen.