Olet tässä:
14. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
               
MEUR           2010 2009
Kirjanpitoarvo 1.1.           56 41
Osakkeiden hankinnat*             11
Osuus tuloksesta           5 6
Osingot           -1 -2
Valuuttakurssimuutokset           4  
Kirjanpitoarvo 31.12.         65 56
               
* Vertailuvuoden tietoihin sisältyy yritysjärjestely Wärtsilä Biopower/MW Power.
               
Taloudellinen yhteenveto (100%):
               
2010              
MEUR Omistus-% Varat Oma pääoma Velat Liike-vaihto Tili-kauden
tulos
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 29 14 15 28 2
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Korea 50,0 153 59 94 89 6
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1   1  
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0   -1 1 1  
MW Power Oy Suomi 40,0 135 36 98 111 7
Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Kiina 40,0 4 2 2 4  
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1   1 1  
El-Design AS Norja 37,0 1 1      
Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd. Kiina 27,0 208 40 168 58 -3
AWEK Industrial Patents Ltd. Oy Suomi 25,0 1     3  
WD Power Investment Ky Suomi 21,7 1 1      
               
2009              
MEUR Omistus-% Varat Oma pääoma Velat Liike-vaihto Tili-kauden
tulos
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kiina 50,0 25 10 15 31 -1
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Korea 50,0 143 48 96 85 8
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugali 50,0 1 1 1 1  
IHB Design AD Bulgaria 50,0       1  
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippiinit 40,0   -1 1   -1
MW Power Oy Suomi 40,0 101 36 65 168 10
Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Kiina 40,0 3 1 2 4 1
Neptun Maritime AS Norja 40,0 1 1   2  
El-Design AS Norja 37,0 1     1  
Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd. Kiina 27,0 180 39 142 22 -9
AWEK Industrial Patents Ltd. Oy Suomi 25,0 1     3  
WD Power Investment Ky Suomi 21,7 1 1