Olet tässä:
13. Aineelliset hyödykkeet
               
Wärtsilä keskittää varaosien varastoinnin ja logistiikan investoimalla uuteen jakelukeskukseen Alankomaihin. Uuteen jakelukeskukseen investoitiin katsauskauden aikana 26 milj. euroa ja siihen liittyviä sitoumuksia oli katsauskauden lopussa 6 milj. euroa.
               
2010              
MEUR Maa- ja vesialueet Raken-nukset
ja
raken-nelmat
Koneet
ja
kalusto
Kesken-eräiset hankinnat ja
ennakot
Muut aineelliset hyödyk-keet Sijoitus-
kiinteistöt
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2010 25 251 682 60 63 9 1 092
Valuuttakurssimuutokset   8 17 1 1   27
Lisäykset   2 25 43 3 2 75
Vähennykset -3 -5 -32   -2   -42
Uudelleenryhmittely 3 1 30 -33      
Hankintameno 31.12.2010 25 258 724 70 65 11 1 153
               
Kertyneet poistot 1.1.2010   -117 -471   -46   -634
Valuuttakurssimuutokset   -3 -10   -1   -14
Vähennysten kertyneet poistot   5 29   1   35
Tilikauden poisto   -12 -58   -3   -73
Uudelleenryhmittely     1        
Kertyneet poistot 31.12.2010   -128 -510   -48   -686
               
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 25 130 214 70 17 11 466
               
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-sopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:   2 8       10
               
Sijoituskiinteistöihin kuuluu maa-alueita, jotka eivät ole konsernin omassa käytössä. Niiden käyvän arvon arvioidaan olevan noin 32 miljoonaa euroa (31). Kauden aikana sijoituskiinteistöjä on myyty yhteensä 1 milj. eurolla (3), josta syntyi 0 milj. euron (2) myyntivoitto.
               
2009              
MEUR Maa- ja vesialueet Raken-nukset
ja
raken-nelmat
Koneet
ja
kalusto
Kesken-eräiset hankinnat ja
ennakot
Muut aineelliset hyödyk-keet Sijoitus-
kiinteistöt
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2009 23 225 600 59 62 11 980
Valuuttakurssimuutokset   2 6 1     9
Yritysostot             1
Lisäykset 2 17 55 33 6   112
Vähennykset   -1 -5 -1 -1 -2 -10
Uudelleenryhmittely   8 26 -31 -3    
Hankintameno 31.12.2009 25 251 682 60 63 9 1 092
               
Kertyneet poistot 1.1.2009   -108 -378   -46   -533
Valuuttakurssimuutokset   -1 -5       -6
Vähennysten kertyneet poistot   1 5       7
Tilikauden poisto   -10 -54   -3   -67
Uudelleenryhmittely     -3   3    
Arvonalentumiset     -36       -36
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2009   -117 -471   -46   -634
               
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 25 134 211 60 18 9 457
               
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasing-sopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:   2 8       11