Olet tässä:
11. Muut laajan tuloksen erät
               
MEUR       2010   2009
Muuntoerot       17   18
Myytävissä olevat rahoitusvarat            
  Tilikauden aikana syntyneet voitot (tappiot)     40   46  
  Oikaisut suojausten alkuperäisiin eriin siirretyistä eristä     -149 -108   46
Rahavirran suojaukset            
  Tilikauden aikana syntyneet voitot (tappiot)     11   3  
  Oikaisut suojausten alkuperäisiin eriin siirretyistä eristä     -18 -7 23 26
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
laajan tuloksen eristä
          1
Muut tuotot/kulut       1    
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot       26   -19
Muut laajan tuloksen erät       -71   73
               
               
Verovaikutukset muihin laajan tuloksen eriin
               
        2010     2009
MEUR Määrä
ennen
veroja
Verot Määrä
verojen
jälkeen
Määrä
ennen
veroja
Verot Määrä
verojen
jälkeen
Muuntoerot 17   17 18   18
Myytävissä olevat rahoitusvarat -108 28 -80 46 -12 34
Rahavirran suojaukset -7 -2 -9 26 -7 20
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
laajan tuloksen eristä
      1   1
Muut tuotot/kulut 1   1      
Muut laajan tuloksen erät -97 26 -71 91 -19 73