Olet tässä:
10. Osakekohtainen tulos
       
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien potentiaalisten osakkeiden laimentava vaikutus jakamalla tilikauden tulos laimennetun määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Raportointikausilla ei ole ollut laimennusvaikutteisia ohjelmia.
       
MEUR 2010 2009
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 386 389
       
Osakkeet tuhansina    
  Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 98 621 98 621
       
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 3,91 3,94