Olet tässä:

Hallituksen ehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 901.099.082,48 euroa, josta tilikauden voitto on 487.792.193,41 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

EUR  
Osinkona jaetaan 1,75 euroa/osake eli yhteensä 172 585 988,75
Ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euro/osake 98 620 565,00
Jätetään omaan pääomaan 629 892 528,73
Yhteensä 901 099 082,48

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Helsingissä 27. päivänä tammikuuta, 2011

 

 

Antti Lagerroos Matti Vuoria
Maarit Aarni-Sirviö Kaj-Gustaf Bergh
Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth
Bertel Langenskiöld Mikael Lilius
Ole Johansson konsernijohtaja