Olet tässä:
8. Pitkäaikaiset saamiset
     
MEUR 2010 2009
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
Pitkäaikaiset sijoitukset   1
Lainasaamiset 172 166
Yhteensä 172 166
     
     
9. Lyhytaikaiset saamiset konsernin yrityksiltä
     
MEUR 2010 2009
Myyntisaamiset 3 3
Lainasaamiset 1 390 1 428
Siirtosaamiset 8 13
Yhteensä 1 401 1 444
     
     
10. Siirtosaamiset
     
MEUR 2010 2009
Johdannaiset 13 13
Muut rahoituserät 2 6
Yhteensä 15 19