Olet tässä:
5. Satunnaiset tuotot ja -kulut
     
MEUR 2010 2009
Saadut konserniavustukset 360 393
     
     
6. Verot
     
MEUR 2010 2009
Tuloverot    
tilikaudelta -100 -84
edellisiltä tilikausilta -1 -1
Yhteensä -101 -84
     
Tuloverot satunnaisista eristä 94 102