Olet tässä:
3. Poistot ja arvonalentumiset
     
MEUR 2010 2009
Suunnitelman mukaiset poistot    
Muut pitkävaikutteiset menot 14 12
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 14 12
     
Kirjanpidon poistot yhteensä 17 13
Poistoero -2 -1
     
Kertynyt poistoero ja sen muutos    
Kertynyt poistoero tilikauden alussa 8 7
Poistoeron muutos 2 1
Kertynyt poistoero tilikauden lopussa 10 8
     
     
4. Rahoitustuotot ja -kulut
     
MEUR 2010 2009
Osinkotuotot    
Saman konsernin yrityksiltä 217 80
Muilta 5 5
Yhteensä 222 84
     
Muut korkotuotot    
Saman konsernin yrityksiltä 22 30
Muilta 2 1
Yhteensä 24 30
     
Muut rahoitustuotot    
Saman konsernin yrityksiltä 4 5
Muilta 6 11
Yhteensä 10 16
     
Kurssierot -39 -13
     
Korkokulut    
Saman konsernin yrityksille -8 -9
Muille -13 -17
Yhteensä -21 -26
     
Muut rahoituskulut    
Saman konsernin yrityksille -3 -3
Muille -15 -15
Yhteensä -18 -18
     
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -9  
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 155  
     
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 324 74