Olet tässä:
1. Liiketoiminnan muut tuotot
     
MEUR 2010 2009
Vuokratuotot 2 2
Pysyvien vastaavien realisointivoitot   3
Palvelut konserniyhtiöille 69 71
Muut liiketoiminnan tuotot 1 1
Yhteensä 72 77
     
     
2. Henkilöstökulut
     
MEUR 2010 2009
Palkat ja palkkiot 41 30
Eläkekulut 6 8
Muut pakolliset henkilösivukulut 2 2
Yhteensä 48 40
     
Palkat ja palkkiot    
Toimitusjohtaja, hänen sijaisensa ja hallituksen jäsenet 3 2
     
Emoyhtiön toimitusjohtajan sekä joidenkin johtokunnan jäsenien oikeus siirtyä eläkkeelle on sovittu alkavaksi 60 vuoden iässä.    
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan sekä hänen suoranaisten alaisten palkoista ja palkkioista.    
     
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 389 398