Olet tässä:
7. Pysyvät vastaavat
               
Aineettomat oikeudet
               
MEUR       Pitkävai- kutteiset menot Kesken- eräiset hankinnat Yhteensä
2010
Yhteensä
2009
Hankintameno 1.1.       110 14 126 116
Lisäykset       2 4 6 8
Uudelleenryhmittelyt       13 -13   2
Hankintameno 31.12.       125 6 132 126
               
Kertyneet poistot 1.1       -79   -80 -68
Tilikauden poisto       -14   -14 -12
Kertyneet poistot 31.12       -93   -94 -80
               
Kirjanpitoarvo 31.12.2010       32 6 38  
Kirjanpitoarvo 31.12.2009       31 14   46
               
               
Aineelliset hyödykkeet
               
MEUR Maa- ja vesi-
alueet
Raken- nukset
ja
raken-
nelmat
Koneet
ja
kalusto
Kesken- eräiset hankinnat Muut
aineel-
liset
hyödyk-
keet
Yhteensä
2010
Yhteensä
2009
Hankintameno 1.1. 7 11 12 1 2 32 32
Lisäykset 1     1   3 3
Vähennykset             -2
Uudelleenryhmittelyt             -2
Hankintameno 31.12. 8 11 12 2 2 35 32
               
Kertyneet poistot 1.1.   -10 -10   -1 -21 -20
Tilikauden poisto     -1     -1 -1
Kertyneet poistot 31.12.   -10 -11   -1 -22 -21
               
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 8 1 1 2 1 13  
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 7 1 2 1 1   12
               
               
Sijoitukset
               
MEUR     Osakkeet konsernin yrityksissä Saamiset konsernin yrityksiltä Osakkeet muissa yrityksissä Yhteensä
2010
Yhteensä
2009
Hankintameno 1.1.     450 1 19 470 471
Lisäykset         2    
Vähennykset         -15 -15 -1
Hankintameno 31.12.     450   6 456 470
               
Kirjanpitoarvo 31.12.2010     450   6 456  
Kirjanpitoarvo 31.12.2009     450 1 19   470