Olet tässä:
11. Oma pääoma
     
MEUR 2010 2009
Osakepääoma    
Osakepääoma tilikauden alussa 336 336
Osakepääoma tilikauden lopussa 336 336
     
Ylikurssirahasto    
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 61 61
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 61 61
     
Kertyneet voittovarat    
Kertyneet voittovarat tilikauden alussa 586 415
Osingonjako -173 -148
Arvonkorotuksen peruutus   -1
Tilikauden tulos 488 320
Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa 901 586
     
Oma pääoma yhteensä 1 298 983
     
Jakokelpoiset varat 901 586