Olet tässä:

Wärtsilä pääomamarkkinoilla 2010

Wärtsilän osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n Large Cap -listalla Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella WRT1V. Kaikilla osakkeilla on sama äänimäärä, ja ne oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon.

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2010

Vuoden 2010 aikana Wärtsilä osallistui yli 200 sijoittajasuhdetapaamiseen. Tapahtumat sekä kiinnostus Wärtsilää kohtaan lisääntyivät vuodesta 2009, jolloin markkinat olivat epävakaat, ja tapaamiset jakautuivat tasaisesti koko vuodelle. Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaava tiimi, johon kuuluvat Wärtsilän toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja IR-officer, järjesti tapaamisia sijoittajien ja analyytikkojen kanssa Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Belgiassa sekä Yhdysvaltojen itä- ja länsirannikolla. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi Wärtsilän toimipisteissä vieraili vuoden mittaan useita sijoittajaryhmiä. IR-tiimi osallistui myös useisiin institutionaalisille sijoittajille suunnattuun sijoittajakonferensseihin sekä Suomessa että ulkomailla. Keväällä Helsingissä pidettyyn Wärtsilän pääomamarkkinapäivään osallistui noin 50 institutionaalista sijoittajaa, osakeanalyytikkoa ja pankkiiria. Vuoden aikana Wärtsilän ulkomainen osakeomistus kasvoi hieman nousten 51%:iin (45). Ulkomaisia osakkeenomistajia oli eniten Iso-Britanniassa.

Pörssisäätiö järjestää säännöllisesti Pörssi-iltoja eri puolilla Suomea. Kevään aikana Wärtsilä piti esityksiä näissä tilaisuuksissa ja osallistui syksyllä Sijoitus-Invest-tapahtumaan Helsingissä. Nämä tapahtumat on suunnattu lähinnä kotimaisille yksityissijoittajille.

Wärtsilän sijoittajasuhdepolitiikka

Wärtsilän sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön strategiasta, toiminnasta, markkinoista ja taloudellisesta asemasta. Näin pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkinat saavat tarvittavat tiedot yhtiöstä ja sen osakkeista siten, että yhtiöstä sijoituskohteena muodostuu mahdollisimman oikea kuva. Tavoitteen saavuttamiseksi Wärtsilä julkaisee vuosittain kolme osavuosikatsausta, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja pörssitiedotteita. Tämän lisäksi yhtiön johto keskustelee säännöllisesti analyytikoiden ja sijoittajien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Verkkosivumme toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja aiempaa toimintaa koskevan tiedon arkistona.

Näkymät

Tietoa Wärtsilän näkymistä ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa (ja toistetaan vuosikertomuksessa) ja osavuosikatsauksissa. Hallitus hyväksyy Wärtsilän näkymät. Wärtsilä ei julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita. Jos liiketoiminnan olosuhteissa tapahtuu näkymiin vaikuttavia muutoksia, Wärtsilä julkaisee muutetut näkymät voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Markkinaennusteet

Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden jo julkaistujen tietojen perusteella. Wärtsilä ei kommentoi tai ota vastuuta pääomamarkkinatahojen julkaisemista ennusteista tai odotuksista.

Hiljainen jakso

Wärtsilä soveltaa tulosjulkistustensa edellä kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa. Edustajamme eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

Tiedoantopolitiikka ja talousviestintä

Wärtsilä tiedottaa yhtiön tavoitteista, taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta avoimesti, oikea-aikaisesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, jotta yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikeisiin ja riittäviin tietoihin perustuvan käsityksen yhtiöstä. Tiedotustoimintamme käsittää konsernin sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen sekä sijoittajasuhdetoiminnan. Wärtsilä julkaisee pörssitiedotteita, yleisiä lehdistötiedotteita ja ammattilehdistötiedotteita. Lisäksi tytäryhtiömme julkaisevat lehdistötiedotteita, joilla on paikallista merkitystä.

Pörssitiedotteilla julkaistaan uutisia, joilla on tai saattaa olla merkitystä osakkeen arvon kannalta. Lehdistötiedotteilla kerrotaan liiketoiminnan tapahtumista, joilla on uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa. Ammattilehdistötiedotteilla tiedotetaan alan lehdistölle tuotteistamme ja teknologioistamme yksityiskohtaisemmin. Tiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi lukuun ottamatta ammattilehdistötiedotteita, jotka julkaistaan ainoastaan englanniksi. Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilta.

Yhteystiedot

Sijoittaja- ja analyytikkosuhteiden hoitamisesta vastaa sijoittajasuhdejohtaja Joséphine Mickwitz.

Joséphine Mickwitz
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5216
GSM 0400 784 889
Sähköposti: josephine.mickwitz@wartsila.com

Wärtsilän konserniviestinnästä ja lehdistösuhteista vastaa viestintäjohtaja Atte Palomäki.