Tietoja osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 3.3.2011 kello 16.00 alkaen Helsingissä, Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 21.2.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 28.2.2011 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti, sähköpostitse, telefaxilla tai puhelimitse.

Ilmoittautumisosoitteet:
Wärtsilä Oyj Abp
Osakasrekisteri
PL 196
00531 Helsinki
puh. 010 709 5282, arkipäivisin klo 9.00-12.00
faksi: 010 709 5283
sähköposti: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

Kirjallisesti, sähköpostitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 28.2.2011 klo 16.00. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu

Hallitus esittää, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,75 euroa osakkeelta ja että ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 8.3.2011 on merkitty Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 15.3.2011.

Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internet-sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.